FASCIA Publicaties: Tekst en Beeld

Hier alle artikelen over fascie. Pagina is meertalig en internationaal (zie hier onderaan)

Voor beeldmateriaal (PowerPoint presentaties en dergelijke) over fascie, ga naar beeld 

Wil je alle publicaties van Jaap bekijken klik dan hier

Verantwoording: vanwaar Fascie?
In 1988  promoveerde ik  als arts-anatoom in opleiding aan de Universiteit van Maastricht  in Nederland  op het proefschrift  The morphological substrate of proprioception in the lateral elbow region of the rat.  in dit proefschrift  wordt voortgeborduurd  op het concept  dat ontwikkeld was aangaande de architectuur  van bindweefsel en spierweefsel  in het houdings- en bewegingsapparaat  zoals dat in de jaren  70 en 80  van de vorige eeuw was ontwikkeld door mijn collegae  Henk van Mameren  en Jan drukker  en wordt beschreven dat ook voor propriocepsis en de organisatie daarvan  het concept van architectuur  veel  zinvoller en functioneler dan het gebruikelijke denken in anatomisch te onderscheiden eenheden als banden, botten, spieren en gewrichten. In feite betrof het hier een pleidooi voor het uitgangspunt dat de regionale beschrijving van het substraat van propriocepsis functioneler is dan de beschrijving van dit substraat gerelateerd aan anatomische structuren.

Vele jaren later, wanneer ik in het eerste decennium van deze eeuw via mijn werk in het kader  van het Embryo in Beweging kennismaak met onder meer de osteopathie en cranio-sacraaltherapie ,  neem ik kennis van de opvattingen  van een Andrew Taylor Still over het bindweefsel  in het menselijk lichaam  en de beschouwing  van dit bindweefsel als een organisch systeem meestal kortweg aangeduid als de fascie.  Als regulier medisch anatoom  wordt men doorgaans niet over deze zienswijze en  concept  geïnformeerd.
Het denken in architectuur  is te beschouwen  als een soort complementaire zienswijze  ten opzichte van  het analytische denken in afzonderlijke eenheden en structuren zoals de klassieke, reguliere, zogenaamd wetenschappelijke anatomie praktiseert. De meer holistische  embryologie  die ik in mijn cursussen  vertolkte, bracht mij ertoe  om in het zogenaamde “mesoderm  de dimensie te herkennen  die Ä.T. Still functioneel en filosofisch met de fascie verbindt .

In 2009 kreeg ik de gelegenheid om mijn inmiddels onder het stof geraakte  visie over de functionaliteit van  de architectuur van bindweefsel in het houdings-en bewegingsapparaat van 1988 opnieuw te presenteren  in het kader van het tweede International Congress on Fascia Research in Amsterdam. Daar introduceerde ik  een meer fenomenologische kijk op de organisatie van het bindweefsel  en het zogenaamde mesodermale kiemblad  dat in een dergelijke beschouwingswijze meer het orgaan  dan wel het systeem  van ons “innerlijk”  wordt.

Deze visie werd door de aanwezige onderzoekers  en praktiserende  therapeuten  herkenden ook als praktisch toepasbaar  gewaardeerd.  Daarna is van mijn hand een aantal artikelen verschenen waarbij dit  concept van architecturaal  en  holistisch beschouwen van het  bindweefsel verder wordt uitgewerkt. .

Op deze website kunnen enkele van mijn artikelen die over fascia en propriocepsis handelen, worden gedownload als ook enkele PowerPoint presentaties die ik op internationale congressen verzorgde.

      

READ WATCH      EN           NL          DE           IT           FR         RUS        ES         POR