FA ARTIKEL My credo as to fascia – 2015 EN

 

My credo as to fascia – A personal journey through (the) fascia(land) is een document dat diende als leidraad voor verschillende workshops die ik gaf over The fascia as a organ of Innerness? die het vervolg waren op de workshop Some Philosophical Aspects as to Fascia die ik gaf in het kader van het Fourth International Congres on Fascia research in Washington US, september 2015.

Eerste zinnen

In deze lezing / cursus zal ik min of meer het pad van herkenning volgen dat ik in mijn eentje door het land van de fascia heb afgelegd. Het wordt zogezegd my way of My fascia: mijn wetenschappelijke biografie door het landschap van fascia. Ik ben een relatieve buitenstaander. Ik ben geen behandelaar die met fascia werkt, ik ben begonnen als medisch anatoom. Voor mij was fascia niet zoiets als een algemeen systeem of zelfs orgaan, fascia was als “spier” opgedeeld in anatomische structuren en elementen (fascia lata, fascia generalis, fascia cruris, etc. etc.). Ik zal dus beginnen te vertellen over mijn werk als anatoom, …. In die tijd was ik gewoon een medisch anatoom en was ik niet bekend met het begrip “fascia” zoals dat meestal door osteopaten wordt gebruikt. Natuurlijk bestond er zoiets als “fascia generalis” die structuren en organen bedekt en omhult en ik wist van fasciae (meervoud) die structuren of spieren in het bewegingsapparaat omhullen, maar zoiets als de fascia als een functioneel systeem in het lichaam was geen begrip dat bekend is in het medisch onderzoek en de medische biologie. ……..

Om meer te lezen opent u de onderstaande link