Curriculum vitae

Over Jaap van der Wal
Dr. J.C. van der Wal, arts

Officieel: Dr. J.C. van der Wal, arts. Ik ben geboren op 17 februari 1947. In 1973 ben ik als arts afgestudeerd. Daarna ben ik aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Ik heb gewerkt als docent aan de medische opleiding te Utrecht en Maastricht en aan paramedische opleidingen (o.a. fysiotherapie, verpleegkunde en verloskunde), maar ben ook actief geweest als wetenschappelijk onderzoeker. Zo ben ik in 1988 aan de universiteit van Maastricht gepromoveerd op een proefschrift over bewegingszin. Dat gaat over een van mijn interesses en zoekvragen, te weten de vraag Wat beweegt ons? In dit verband ben ik de laatste jaren meer en meer betroken geraakt bij onderzoek naar de functie en betekenis van de fascie in het menselijke lichaam, resulterend in presentaties o.a. op het 2nd International Fascia Congres in Amsterdam 2010 met bijbehorende publicaties. In dit werk zet ik het ’transanatomische’ denken dat in de eerste onderzoeksfase door mij en mijn collegae werd geïntroduceerd voort in een functioneel beschrijven van de fascie als een bind-spierweefsel-architectuur van verbinden en ruimte scheppen met ‘dynamenten’ in plaats van spieren en ligamenten).

Mijn belangrijkste interessegebied is echter de embryonale ontwikkeling van de mens met alles wat daarmee samenhangt, zoals evolutie en genetica en dat alles in de context van mensbeeld en wetenschapsfilosofie. Ik schrijf regelmatig artikelen over deze thema’s. Zo was ik o.a. mederedacteur van het rapport ‘Zit er toekomst in ons DNA?’ (1993) en van ‘En toen was er DNA’ (1999). Belangrijke inspiratiebronnen zijn voor mij de naast de antroposofie van Rudolf Steiner het werk van Jan Hendrik van den Berg en andere fenomenologen. Het is vooral via de fenomenologische benadering van Goethe dat ik probeer een brug te slaan tussen spiritualiteit en geesteswetenschap enerzijds en positivistische natuurwetenschap anderzijds. Ik pas dat vooral toe op het gebied van de voorgeboortelijke ontwikkeling van de mens.

Een derde domein dat al vele jaren mijn belangstelling heeft is dat van Het menselijk lichaam. Zo publiceerde ik De Verloren Dood, een kritische verhandeling over het gangbare lichaamsbeeld in de medische wetenschap. Thans ben ik werkzaam als universitair docent Anatomie/Embryologie aan de Universiteit Maastricht en als free lance docent bij diverse opleidingen in de hoek van de ‘alternatieve’ of ‘complementaire’ geneeskunde, zoals yogaopleidingen, opleidingen voor kunstzinnige therapie en voor zwangerschapsbegeleiding. Ik geef cursussen Embryo in Beweging aan leken, maar ook aan professioneel geïnteresseerden als artsen, verloskundigen en andere therapeuten en in toenemende mate aan beroepsgroepen als osteopaten, craniosacraal-therapeuten, traumatherapeuten enzovoort. Voor laatstgenoemde werkzaamheden is sinds 2005 meer tijd vrij gekomen omdat ik nog maar part time werkzaam ben aan de universiteit Maastricht en heb ik het bedrijf Dynamension opgericht. In het kader daarvan reis ik met het project Embryo in Beweging de wereld over op zoek naar mensen die willen horen over wát we nu eigenlijk doen als we embryo zijn.

Via de fenomenologische benadering van de dynamische morfologie heeft ik verbinding gevonden tussen wetenschap en spiritualiteit. Deze visie probeert ik via mijn netwerk Embryo in Beweging uit te dragen als ‘embryoloog op zoek naar geest’. Sinds maart 2012 ben ik met pensioen gegaan en vanuit het door mij opgerichte Dynamension kan ik mij nu volledig aan ‘Embryo in Beweging’ wijden.

Jaap, een bevlogen docent?