Aanmelden

AANMELDEN

Doorgaans meldt men zich voor een cursus aan bij de persoon of de instantie die de cursus organiseert.

Als u naar de pagina cursuskalender gaat, kun je de gewenste cursus daar aanklikken.

Daar vindt u dan de benodigde informatie zoals het adres van de website en een email-adres