BEELD: Powerpoints, films, videos, YouTube

Via deze website is ook al het beeldmateriaal dat bij de cursussen en presentaties wordt gebruikt, beschikbaar. Hieronder wordt al het materiaal, dus in meerdere talen, gepresenteerd en kan gedownload worden.
Hier worden niet alleen de PowerPointpresentaties getoond die bij de cursussen Embryosofie worden gehanteerd (AA) maar ook de PPt-presentaties van lezingen en seminaria die gegeven zijn in het kader van het onderwerp Fascie en architectuur en van Fascie als ‘orgaan van het innerlijk’ (FA).

Ook zijn hier allerlei videos en animaties (VA) ondergebracht die relevant zijn en/of door Jaap in cursussen worden gebruikt, De meeste zijn links met YouTube en hangen samen met óf embryosofie óf met fasciezaken.

      

READ WATCH      EN           NL          DE           IT           FR         RUS        ES         POR