AA YOUTUBE Myoko Shida Balans, centreren en Zelf

 

In een menselijke geest ‘leeft’ zoiets als ‘ik’, ‘mijn zelf’ met de kwaliteit van zelfbewustzijn. Met de denkende en voelende  wezens delen we bewustzijn. Zelfbewustzijn (gerelateerd aan ons geweten) is echter niet gewoon een kwestie “meer bewustzijn’. Dit betekent dat in ons bewustzijn,  in onze ziel iets leeft, dat we beseffen en dat zo te zeggen in staat is om commentaar te leveren op zichzelf, tot twijfel en vraag in staat is (Cogito ergo sum). Als er iets als zodanig in ons innerlijk bestaat, is het de kern waaromheen zogezegd alles draait. Als de as van het wiel: alles draait rond maar het centrum zelf is een andere kwaliteit dan wat er omheen beweegt. In deze fantastische video toont de Japanse vrouw Myoko Shida Rigolo ons wat een dergelijk (virtueel en spiritueel) centrum zou kunnen betekenen. Geniet de vreugde van het centreren en concentreren. Op YouTube wordt deze prestatie beschreven als “een ongelooflijke act”, “the incredible power of concentration” en “de power of mind”