Publicatielijst

PUBLICATIES VAN JAAP VAN DER WAL

Sinds het begin van mijn wetenschappelijke carrière in 1973 heb ik het nodige gepubliceerd op het gebied van de anatomie, met name over de organisatie van het bindweefsel (‘fascie’) in het houdings- en bewegings-apparaat en (later) op het gebied van embryologie, met name over mijn zogenaamde embryosofie.
Ik heb de officiële publicaties hieronder weergegeven in drie categorieën:
De meeste bezoekers van deze site zullen vooral geïnteresseerd zijn in de tweede en derde rubriek. Klik hierboven de categorie naar keuze aan.

PUBLICATIES IN WETENSCHAPPELIJKE UITGAVE

1
1983, Mameren, H. van, and Wal, J.C. van der, 1983, Comparison of the organisa¬tion of the connective tissue in relation with muscle and nerve tissue in the  cubital region in man and in the rat, Acta Morphol. Neerl.-Scand. 21: 169.

2
1983a, Drukker J., Mameren, H. van, and Wal, J.C. van der, 1983a, The functional anatomy of structures guiding tensile and compressive loads in the human elbow region, Proc. NATO Advanced Study Institute 151, Lissabon.

3 1983b, Drukker, J., Mameren, H. van, and Wal, J.C. van der, 1983b, Connec¬tive tissue structures in the cubital region of man and rat. Their role in guidance of forces and their role as a substrate for propriocepsis, J. Anat. 137: 432.

4
1983c, Drukker, J., Mameren, H. van, and Wal, J.C. van der, 1983c, A description of the gross anatomy (with some functional implications) of connective tissue structures in the cubital region of man and rat, Anat. Anz. Suppl. 153: 269.

5
1984, Wal, J.C. van der, Drukker, J., and Mameren, H. van, 1984, The organisati¬on of the connective tissue in rela¬tion with the muscle and nerve tissue in the lateral cubital region in the rat, Verh. Anat. Ges. 78 (Anat. Anz. Suppl. 156): 631 – 632.

6
1986, Wal, J.C. van der, and Drukker J., 1986, The organization of nervous tissue elements in relation with the architec¬ture of the connective and muscle tissue in the lateral cubital region of the rat, Acta Morphol. Neerl.-Scand. 24: 147 – 148.

7
1986, Wal, J.C. van der, and Dongen, J. van, 1986, Intrauterine tenotomy in rat – A model for studying the spatial orga¬nization of the morphological substrate of propriocepsis, Proc. 27th Dutch Federation Meeting, April 1986: 432 (W12).

8
1987, Wal, J.C. van der, and Drukker, J., 1987, Das morphologi¬sche Substrat der Propriozepsis im lateralen Ellenbogen¬gebiet der Ratte, Anat. Anz. Suppl. 163: 194.

9
1987, Wal, J.C. van der, Strasmann, Th., Drukker, J., and Halata, Z,, 1987, The occurrence of sensory nerve endings in the lateral cubital region of the rat in relation to the architecture of the connective tissue, Acta Anat. 13: 94.

10
1987, Wal, J.C., van der, and Drukker, J., 1987, The organiza¬tion of muscle spindles and Golgi Tendon Organs in the lateral cubital region of the rat, Act. Morph. Neerl.-Scand. 25: 295.

11
1988, Wal, J.C. van der, and Drukker, J., 1988, The occurrence of muscle spindles in relation to the architecture of the connective tissue in the lateral cubital region of the rat. In: Hnik, P. et al. (eds.), Mechanore¬ceptors, Deve¬lopment, Structure, and Function: 345 – 346, Plenum Press, New York and London.

12
1988, Wal, J.C. van der, Strasmann, Th., Drukker, J., and Halata, Z., 1988, Sensory nerve endings in the deep lateral cubital region: a topographi¬cal and ultrastructu¬ral study in the rat. In: Hnik, P. et al. (eds.), Mecha¬noreceptors, Development, Structure, and Function: 337 – 344, Plenum Press, New York and London.

13
1988, Wal, J.C. van der, 1988, The organization of the morpho¬logical substra¬te of proprioception in the elbow region of the rat, Thesis, University of Limburg, The Nether¬lands

14
1989, Wal, J.C. van der, Strasmann, Th., Drukker, J., and Halata, Z., 1989, The organization of mechano¬receptors in the rat elbow region: a regional appro¬ach, Annls. Soc. r. zool. Belg. V119 suppl. 1: 89

15
1989, Wal, J.C. van der, Strasmann, Th., Drukker, J., and Halata, Z., 1989, The occurrence of sensory nerve endings in the connective tissue in the deep lateral cubital region of the rat, Verh. Anat. Ges. (Anat. Anz. Suppl. 164): 991 – 992.

16
1989, Wal, J.C., van der, and Drukker, J., 1989, The occurrence and distri¬bution of muscle spindles in the lateral cubi¬tal region of the rat, Verh. Anat. Ges. 82 (Anat. Anz. Suppl. 164): 993 – 994.

17
1990, Berge, H. van den and Wal, J.C. van der, 1990, The inner¬vation of the middle ear muscles of the rat, J. Anat. 170: 99 – 109.

18
1990, Drukker, J. en Wal, J.C. van der, 1990, Centrale verbin¬dingen van het vestibulaire apparaat. In: Fischer, A.J.E¬.M. en Oosterveld, W.J. (red.): 29 – 45, Bruna Uitgevers B.V. Utrecht, Holland.

19
1990, Strasmann, Th., Wal, J.C. van der, Halata, Z., and Druk¬ker, J., 1990, Functional topography and ultrastructure of periarticular mechanore¬ceptors in the lateral elbow region of the rat, Acta Anatomi¬ca 138: 1 – 14.

20
1990, Wal, J.C. van der, Strasmann, Th., Drukker, J. and Hala¬ta, Z., 1990, The connective tissue apparatus in the lateral elbow region of the rat as instru¬ment in the quality of centripetal informati¬on, Verh. Anat. Ges. 83 (Anat. Anz. Suppl. 166): 593 – 594.

21
1990, Wal, J.C. van der, Dongen, J.J. van, Rensema, J.W., Eversden, M. and Remie, R., 1990, Intra-uterine operati¬ons. In: Van Dongen, Remie, Rensema and Van Wunnik (eds¬.), Manual of Microsur¬gery on the Labara¬tory Rat, Part I: 275 – 286, Elsevier Science Publishers B.V.

22
2009, Wal, J.C. van der, The Architecture of the Connective Tissue in the Musculoskeletal System – An Often Overlooked Functional Parameter as to Proprioception in the Locomotor Apparatus, International Journal of Therapeutic Massage and Bodywork (IJTMB), Vol. 2, number 4, December 2009: 9 – 23.

23
2010, Wal, J.C. van der, Kontinuität und Konnektivität – die Architektur des Bindegewebes als Ergänzung der Anatomie der Faszien. In: Liem, Torsten an Dobler, T.K. (eds.), Leitfaden Osteopathie, Parietale Techniken, 3. Auflage: 726 – 737, Urban & Fischer.

24
2012, Wal, J.C. van der, Proprioception, Mechanoreception and the Anatomy of the Fascia. In: Robert Schleip et al. (eds.), Fascia: The tensional Network of the Human Body, Chapter 2.2: 81 – 87, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0-7020-3425-1.

25
2014, Wal, J.C. van der, Propriozeption, Mechanorezeption und die Anatomie der Faszie, In: R. Schleip et al. (eds.) Lehrbuch Faszien, 2 Die Faszie als Kommunikationsorgan. Kap 2.2: 58 –63, Elsevier Urban & Fischer, ISBN 978-3-437-55306-6.

26
2015, Wal, J.C. van der, 2012, Some Considerations as to Nomenclature in the Domain of the Fascia and Connective Tissue – Van Der Wal’s response to Stecco’s fascial nomenclature, Journal of Body work and Movement Therapy (JBMT), Vol 19, January 2015: 304 – 309.

27
2015, Wal, J.C. van der, The Fascia as the Organ of Innerness – An holistic Approach based upon a Phenomenological Embryology and Morphology, In: Torsten Liem et al. (eds.), The Fascia in the Osteopathy Field: xx – xx, Handspring Publishing Ltd,  ISBN-978-1909111278.

28
2020, Wal, Jaap van der, De Fabrica Humani Corporis – Fascia as the fabric of the Body, In: David Lesondak and Angeli Maun Akey (eds), Fascia, Function and Medical Applications: Chapter 1, 3 -18, CRC Press, London New York.

29
2022, Wal, J.C. van der, Proprioception, Mechanoreception and the Anatomy of the Fascia. In: Robert Schleip et al. (eds.), Fascia: The tensional Network of the Human Body, Chapter 2.2: 160 – 168, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0-7020-7183-6.

30
Wal, Jaap van der, Fabiana Silva Leonardo Sette Vieira, 2022, The Embryology of the Fascial System. In: Robert Schleip et al. (eds.), Fascia: The tensional Network of the Human Body 2nd edition, Chapter 13: 135 – 146, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0-7020-7183-6.

31
Wal, Jaap van der, 2022, On the Origin of Fascia: A Phenomenological Embryology of Fascia as the “Fabric’ of the Body. In: Robert Schleip et al. (eds.), Fascia: The tensional Network of the Human Body 2nd edition, Chapter 13: 135 – 146, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0-7020-7183-6.

OVERIGE (WETENSCHAPPELIJKE) PUBLICATIES

1
Wal J.C. van der, 1987, De kracht van het stille bestaan – de overle¬vingsstrategie van ons embryo¬nale Zijn. In: Strategieën van overleving, Congresboek, Onderzoekscentrum Marginaliteit K.U. Leuven: 125 – 170.

2
Wal, J.C. van der en Lammerts van Bueren, E. (red.), 1993, Zit er toekomst in ons DNA?, Rapport Werkgroep Genetische manipulatie en oordeelsvor¬ming Driebergen, ISBN 90-74021-12-3.

3
Wal, J.C. van der, 1993, Niet bij DNA alleen … . In: Wal, J.C. van der en Lammerts van Bueren, E. (red.), 1993, Zit er toekomst in ons DNA?, Rap¬port Werkgroep Genetische manipulatie en oordeelsvor¬ming Drieber¬gen, ISBN 90-74021-12-3: 97 -114.

4
Wal, J.C. van der, 1994, De verloren dood. In: Opdebeeck, A. (ed.), De dood in de marge van het leven, Onderzoekscentrum Marginaliteit K.U. Leuven, D/1994/K.U. Leuven: 86 – 123.

5 Wal, J.C. van der, 1994, Was sind Gene – Welche Zukunft hat unsere DNS? In: Gentechnik – Was verursacht der Mensch durch den Griff in die Erbanla¬gen?, Arbeitskreis für Ernährungsforschung e.V., Bad Liebenzell-Unterlen¬genhardt, ISBN 3-922290-24-8: 11 – 30.

6
Wal, J.C. van der, 1994, Gene agieren nicht, sie reagieren. In: Genma¬nipula¬tion an Pflanze, Tier und Mensch: Grundlagen zur Urteilsbildung/ hrsg. von einer Arbeitsgruppe am Louis-Bolk-Institut, Niederlande. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, ISBN 3-7725-1449-9.

7
Wal, J.C. van der, 1995, De verloren dood – Metabletische actualiteit op de snijzaal. In: Vande¬reyc¬ken, W. en De Visscher (red.), Metabletische Perspectieven, Acco – Leuven/Amersfoort, ISBN: 90-334-3077-0: 167 – 198.

8
Wal, J.C. van der, 1996, De verloren dood, 1996, Interesse, Tijdschrift voor Goetheanistische Fenomenologie 2, nr. 5 maart 1996: 20 – 23.

9
Wal, J.C. van der, 1996, Leven met DNA – Kanttekeningen bij het DNA-denken -, Bolkbericht, Jaarverslag Louis Bolk Instituut voor fenomenologisch natuurwetenschappelijk onderzoek, Pasen 1996: 7 – 21

10
Wal, Jaap van der, 1997, Back to the future – towards a spiritual attitude for managing DNA. In: Wirtz, J. and Lammerts van Bueren (ed.), The future of DNA, Kluwer Academic Publishers – Dordrecht/Boston/London, ISBN 0-7923-4620-3: 43 – 54.

11
Wal, Jaap van der, Grünewald, Peter and Skaftnesmo, Trond, 1997, Embryo, heredity and DNA. In: Wirtz, J. and Lammerts van Bueren (ed.), The future of DNA, Kluwer Academic Publishers – Dordrecht/Boston/London, ISBN 0-7923-4620-3: 252 – 262.

12
Wal, Jaap van der, 1997, Leben mit DNa. Randbemerkungen zum DNA-denken. In: B. Maris (Hrsg), Die Schöpfung verbessern? Möglichkeiten und Abgründe der Gentechnik- ein Weg ohne Umkehr?, Verlag Freies Geisteseleben & Urachhaus GmbH, Stuttgart, ISBN 3-8251-7174-4: 13 – 30.

13 Wal, J.C. van der, 1998, De spraak van het embryo – een fenomenologie van het embryonale bestaan -. In: Liber amicorum S. de Batselier, Betty Reyniers (Uitg.), D-1998-Betty Reyniers: 465 – 476.

14
14a Wal, Jaap van der, 1998, Het verdachte gen, In: E. Lammerts van Bueren en J. van der Meulen (red.), En toen was er DNA …. Wat moeten we ermee?, Indigo, Zeist, ISBN 90 6038 419 9: 105 – 120.
14b Wal, Jaap van der, 1998, De derde factor, In: E. Lammerts van Bueren en J. van der Meulen (red.), En toen was er DNA …. Wat moeten we ermee?, Indigo, Zeist, ISBN 90 6038 419 9: 191 – 204.

15
Wal, Jaap van der, 1999, Der Mensch als Embryo zwischen Himmel und Erde, In: Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie 1, Arbeitsergebnisse der 1. Internationalen Tagung für Physiotherapeuten, herausgegeben von der medizinischen Sektion der Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach: 32 – 197.

16
Wal, Jaap van der, 2000, De Verloren dood – Op zoek naar een verloren lichaam, gebonden uitgave van een artikel, ISBN 90-806037-1-6.

17
Wal, Jaap van der, 2000, De kracht van het stille Zijn – Over de aard van ons embryonale bestaan, gebonden uitgave van een essay,  ISBN 90-806037-2-4.

18
Wal, Jaap van der, 2000, De spraak van het embryo – Een fenomenologie van het embryonale bestaan, gebonden uitgave van een artikel, ISBN 90-806037-3-2.

19
Wal, Jaap van der, 2003, Der Mensch als Embryo zwischen Himmel und Erde, In: Jaap van der Wal, Michaele Glöckler u.a.., Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie 1, Kongresband No.6,  herausgegeben von der medizinischen Sektion der Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach: 28 – 197, 2. durchgesehen Auflage, ISBN 3-7235-1183-X.

20
Wal, Jaap van der, 2003, Dynamic Morphology and Embryology, In: Bie, Guus van der and Huber, Machteld (eds.), Foundations of Anthroposophical Medicine, Floris Books, Edinburgh, ISBN 0-86315-417-4: 87 – 161.

21
Wal, J.C. van der, 2004, Human Conception: How to overcome Reproduction – a phenomenological approach of human fertilization, Energy & character Vol. 33 September 2004.

22
Wal, J.C. van der, 2006, Der Inkarnierende Embryo,  In: Liem, T. (ed.), Morphodynamik in der Osteopathie, Hippokrates Verlag, Stuttgart: 116 – 134, ISBN 3-8304-5340-X.

23
Wal, J.C. van der en Bie, G.H. van der, 2006, 2005, Grundzüge einer phänomenologischen Embryologie, In: Krens, I. und Krens, H. (eds), Das Pränatale Kind – Grundlagen einer vorgeburtlichen Psychologie, VandenHoeck & Ruprecht Verlag, Berlin: 33 – 48, 2. Auflage, ISBN 3-525-45233-0.

24
Wal, Jaap van der, 2007, The Speech of the Embryo, In: Michael J. Shea, PhD, Biodynamic Craniosacral Therapy, Vol. 1, North Atlantic Books, Berkeley California, USA: 83 – 102, ISBN 978-1-55643-591-1, and

25
Wal, Jaap van der, 2007, Human Conception: How to Overcome Reproduction? , In: Michael J. Shea, PhD, Biodynamic Craniosacral Therapy, Vol. 1, North Atlantic Books, Berkeley California, USA: 137 – 154, ISBN 978-1-55643-591-1.

26
Wal, Jaap van der, 2007, De eenheid van het lichaam. In de verbondenheid van alle cellen en organen, In: Jaarboek Integrale Geneeskunde 2007, Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde Jaargang 23,: 18 – 34, ISBN: 978-90-810186-3-0.

27
Wal, Jaap van der, 2009, La parola all’embrione, In: Michael J. Shea, PhD, Terapia CranioSacrali Biodinamica, Vol. 1, I.T.C.S. Istituto Terapie CranioSacrali, Norma. Italia: 137 – 154, ISBN 9788-901171-2-1: 59 – 71, and

28
Wal, Jaap van der, 2009, Il concepimento nel’uomo: superare la riproduzione? In: Michael J. Shea, PhD, Treapia Cranioacrale Biodinamica, Vol. 1, I.T.C.S. Istituto Terapie CranioSacrali, Norma, Italia: 137 – 154, ISBN 9788-901171-2-1: 91 – 102

29
Wal,  Jaap van der, 2009, Der Mensch als Embryo zwischen Himmel und Erde, In: Jaap van der Wal, Michaele Glöckler u.a.., Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, herausgegeben von der medizinischen Sektion der Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach: 28 – 197, 3. Auflage, ISBN 978-3-7235-1183-1.

30
Wal, Jaap van der, MD Ph, 2010, La parola all’embrione (di Jaap van der Wal), Pubblicato il 3 mag, 2010 in Embriologia, Risorse & Articoli Estratto del fascicolo EMBRIO Dossier 2005, Ed. Istituto Terapie CranioSacrali c/o Villa del Cardinale – Via dei Colli, 44, 04010 Norma LATINA. www.craniosacrale.it.

31
31a Wal, Jaap van der, MD PhD, 2010, Dinamiche Morfologiche ed Embrionale (di Jaap van der Wal, MD, PhD), Pubblicato il 5 mag, 2010 in Embriologia, Risorse & Articoli, Questo è un estratto del DOSSIER EMBRIO 2005 Ed. Istituto Terapie Craniosacrali c/o Villa del Cardinale – Via dei Colli, 44, 04010 Norma LATINA. www.craniosacrale.it.
31b Wal, Jaap van der, MD PhD, 2010, Dinamiche Morfologiche ed Embrionale (di Jaap van der Wal, MD, PhD), Teste tratti dal Seminario “Dinamiche Morfologiche ed Embrionali”con Jaap van der Wal 13-15 Novembre 2009, Norma (LT), Italia.Copyright Somaticaedizioni (somatica Soc. Coop), Norma – Latina,. Italia. Ed. Istituto Terapie Craniosacrali c/o Villa del Cardinale – Via dei Colli, 44, 04010 Norma LATINA. www.craniosacrale.it.

32
Wal, Jaap van der, MD PhD, 2010, Dinamiche Morfologiche ed Embrionale, Tratto da: Foundations of anthroposophical medicine – A training Manual, Chapter 4, Published by Floris Books 2003, Ed. Istituto Terapie Craniosacrali c/o Villa del Cardinale – Via dei Colli, 44, 04010 Norma LATINA. www.craniosacrale.it

33
Osteopathische Medizin, 12. Jahrg., Heft 2/2012, S. 13–17, Elsevier GmbH – Urban & Fischer, www.elsevier.de/ostmed Interview mit Jaap van der Wal über die Embryologie und ihre Bedeutung für die Osteopathie.

34
Wal, Jaap van der, MD PhD, 2013, The Embryo in us – A phenomenological Search for Soul and Consciousness in the prenatal Body, Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, Volume 27, Issue 3, April 2013.

35
Wal, Jaap van der, 2014, The Embryo in us A Phenomenological Search for Soul and Consciousness in the Prenatal Body, In: Lilipoh,  Issue 74, Vol. 19, Winter 2014: 35 – 41

36
Wal, Jaap van der, 2013, Der Embryo in uns – Eine phänomenologische Suche nach Seele und Bewusstsein im pränatalen Körper, In: Verborgene Wahrheiten – Der verantwortungsvolle Umgang mit Erinnerungen aus unserer frühesten Lebenszeit, herausgegeben von Sven Hildebrandt und Heiner Alberti, Mattes Verlag Heidelberg, ISBN 978-3-86809-081-9.

37
2015, Wal, J.C. van der, The Incarnating Embryo – The Embryo in Us, Human Embryonic Development in a Phenomenological Perspective. In: Torsten Liem (ed.), Osteopathic energetics: Morphodynamic and Biodynamic Principles in Health and Disease: xx – xx, Handspring Publishing Ltd, 1st ed., ISBN 978-1909141247.

38
2015, Wal, Jaap van der, El Embrión en Nosotros. Una embriología dinámica basada en el enfoque fenomenológic – Por el Dr. Jaap van der Wal (Spanish Edition), IAO Arte Editorial, ISBN:978-84-942620-6-7, 170 pages.

39
Wal, Jaap van der, 2016, Der Mensch als Embryo zwischen Himmel und Erde, In: Jaap van der Wal, Michaele Glöckler u.a.., Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt, Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie 1, Kongresband No.6,  herausgegeben von der medizinischen Sektion der Freie Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, Dornach: 28 – 197, 4. durchgesehen und neu bearbeitete Auflage, ISBN 3-7235-1183-X.

40
Wal, Jaap van der in collaboration with Guus van der Bie, 2017, The Incarnating Embryo – The Embryo in Us, Human Embryonic Development in a Phenomenological Perspective. In: Liem and Van den Heede (eds.), Foundations of Morphodynamics in Osteopathy, Chapter 10: 153 – 182, Handspring Publishing Ltd, 1st ed., ISBN 978-1-909141-24-7.

41
Wal, Jaap van der Wal, 2018, L’Homme, embryon entre Ciel et terre – Morphologie dynamique développement de la forme humaine. Traduit de l’allemand par Claire Théret, Éditions Sully, Vannes Cedex, France. ISBN 978-2-35432-227-7.

42
Wal, Jaap van der, 2021, De Fabrica Humani Corporis – Fascia as the Fabric of the body. In: David Lesondak and Angeli Maun Akey (eds), Fascia, Function, and Medical Applications, 1st edition, Section 1, chapter 1: 3 – 18, CRC Press, Taylor & Francis Group LLC, ISBN: 9780367196110.

43
Wal, Jaap van der, Fabiana Silva Leonardo Sette Vieira, 2022, The Embryology of the Fascial System. In: Robert Schleip et al. (eds.), Fascia: The tensional Network of the Human Body 2nd edition, Chapter 13: 135 – 146, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0-7020-7183-6.

44
Wal, Jaap van der, 2022, On the Origin of Fascia: A Phenomenological Embryology of Fascia as the “Fabric’ of the Body. In: Robert Schleip et al. (eds.), Fascia: The tensional Network of the Human Body 2nd edition, Chapter 13: 135 – 146, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0-7020-7183-6.

DIVERSE ARTIKELEN

1.
Wal, J.C. van der, 1979, Konseptie: leven door de poort van de dood. In: Tijdschrift Jonas, nr. 17, 20 april 1979: 3 – 5.

2.
Wal, J.C. van der, 1979, Embryo: vrucht of mens?. In: Tijdschrift Jonas, nr. 1, 7 september 1979: 3 – 6.

3.
Wal, J.C. van der, 1980, Oprichten om mens te zijn. In: Vrije Opvoed¬kunst 43/1, januari 1980: 4 – 8.

4.
Wal, J.C. van der, 1981, Willem Zeylmanskliniek – Tussen de wolken¬krabbers van de gezondheids¬zorg. In: Tijdschrift Jonas, nr. 20, 29 mei 1981: 4 – 6.

5.
Wal, J.C. van der, 1982, Schepping of evolutie. In: Tijdschrift Jonas, nr. 2, 17 september 1982: 8 – 10.

6.
Wal, J.C. van der, 1982, Exobiologie. In: Tijdschrift Jonas, nr. 17, 16 april 1982: 4 – 6.

7.
Wal, J.C. van der, 1983, Polariteiten in de menselijke embryonale ontwikkeling. In: Tijdschrift Jonas, nr. 20, 27 mei 1983: 14 – 16.

8.
Wal, J.C. van der, 1985, Van wie is de eicel?. In: Tijdschrift Jonas, nr. 14, 1 maart 1985: 4 – 6.

9.
Wal, J.C. van der, 1985, Kleding – een tweede huid. In: Tijdschrift Jonas, nr. 19, 10 mei 1985: 11 – 14.

10.
Wal, J.C. van der, 1989, Een embryo is nooit nul. In: Tijdschrift Jonas, nr. 16, 31 maart 1989: 7 – 11.

11.
Wal, J.C. van der, 1991, Orgaantransplantatie en identiteit. In: Mede¬delingen van de Anthroposofi¬sche Vereniging in Nederland, juni 1991: 7 – 12.

12.
Wal, J.C. van der, 1992, Verzet siert de mens – de dictatuur van het DNA? In: Mededelingen van de Anthroposofische Vereniging in Neder¬land, januari 1992: 5 – 11.

13.
Wal, J.C. van der, 1992, Orgaantransplantatie  méér dan een kwestie van geven en nemen. In: Tijdschrift Jonas, nr. 13, 21 februari 1992: 14 – 17.

14.
Wal, J.C. van der, 1993, DNA en het grote gelijk. In: Tijdschrift Jonas, nr. 14/15, 12 maart 1993: 16 – 19.

15.
Wal, J.C. van der, 1993, Orgaantransplantaties en identiteit. In: Ledenbrief Landelijke Patiënten¬ver¬eniging ter bevordering van de Antroposofische Gezondheidszorg, Zomer 1993: 11 – 16.

16.
Wal, J.C. van der, 1993, Conceptie: een incarnatie door het oog van de naald. In: Tijdschrift Jonas, nr. 8/9, 17 december 1993: 12 – 15.

17.
Wal, J.C. van der, 1994, Was verursacht der Mensch durch den Griff in die Erbanlagen? In: Zeitschrift Info3, nr. 4, April 1994: 6 – 7.

18.
Wal, J.C. van der, 1994, Nature en nurture – Het meest bepalend is toch de biografie. In: Tijdschrift Jonas, nr. 6, 11 november 1994: 18 -21.

19.
Wal, Jaap van der, 1994, Das DNA-denken in der Genetik – Eine Welt ohne Unterschied. In: Die Drei, Zeitschrift für Anthroposophie in Wissenschaft, Kunst und sozialem Leben, Nr 11/1994, november 1994: 896 – 903.

20.
Wal, Jaap van der, 1994, Vad förorsakar människan genom sina ingrepp i arvsanlagen?. In: Balder, Nr 3-94: 15 – 18.

21.
Wal, J.C. van der, 1995, Biografie in biologie. In: PRANA, Tijdschrift voor geestelijke verrui-ming en randgebieden der wetenschappen, nr. 87, februari/maart 1995: 12 – 19.

22.
Wal, Jaap van der, 1995, What Will Mankind Bring About By Trying To Control Heredity? The Fundamentals of the DNA Worldview. In: Newsletter of the society for the evolution of science, Vol. 11, No. 2, Summer 1995: 11 – 17.

23.
Wal, Jaap van der, 1995, What will mankind bring about by trying to gain control of heredity? The fundamentals of a world outlook based on DNA. In: Newsletter of the Science Group of the Anthroposophical Society in Great Britain, Articles Supplement, september 1995: 56 – 60.

24.
Wal, Jaap van der, 1995, Dwingeland DNA, een essay. In: GENO, Uitgave van de Werkgroep genenmanipulatie en oordeelsvorming, nummer 3, najaar 1995: 2.

25.
Wal, J.C. van der, 1996, Dwingeland DNA. In: Lindeblad, bijlage van IN PERSPECTIEF, Uitgave van het Prof. Dr. G.A. Lindenboom Instituut (Centrum voor Medische Ethiek), jaargang IX, nummer 6: 3 – 4.

26.
Wal, J.C. van der, 1996, Goede en slechte genen. In: Vruchtbare Aarde, 6/96, december 1996: 6 – 7.

27.
Wal, J.C. van der, 1997, Aan genen geen grenzen. In: GENO, Uitgave van de Werkgroep genenmanipulatie en oordeelsvorming, nummer 8, voorjaar 1997: 4.

28.
Wal, Jaap van der, 1998, Wat is er werkelijker: mijn DNA of IK? In: Tijdschrift Jonas, nr. 15, november 1998: 36 – 38.

29.
Weeda, Petra, 2001, Bewegen, een interview met Jaap van der Wal, In: PUUR KIND, nr. 7, Lente 2001: 3 – 7.

30.
Wal, Jaap van der, 2003, Rechts, links of door het midden?. In: GENO, Uitgave van de Werkgroep genenmanipulatie en oordeelsvorming, nummer 24/25, najaar 2003: 6.

31.
Wal, J. van der, De fenomenologie van het embryonaal bestaan – Het lichaam als instrument van de ziel? Deel I, Beyond Medicine, Jaargang 7, nr. 5 / november 2003: 40 – 45

32.
Wal, J. van der, 2003, De fenomenologie van het embryonaal bestaan – Het lichaam als instrument van de ziel? Deel II, Beyond Medicine, Jaargang 7, nr. 6 / januari 2004: xx – xx

33.
Wal, Jaap van der, MD PhD, 2008, Vita Prenatale di Jaap van der Wal, In: Scienza e Conoscenza, Anno 7 Numero 23, –  I trimestre 2008, www.scienzeconoscenza-it

34.
Wal. Jaap van der, 2011, El Embrión en nosotros – Un Búsqueda fenomenológica del Alma y la Consciencia en el cuerpo prenatal, In: Athanor – Una Puerta a Nuevo Paradigma , 89, septiembre/octubre: 12-20.

35.
Wal. Jaap van der, 2014, The Embryo in Us: A Phenomenological Search for Soul and Consciousness in the Prenatal Body, In: Magazin Lilipoh – The Spirit of Life, Winter 2014: The Garden – Issue #74, Vol. 19, p 35 – 41.