Verantwoording

EEN EIGENWIJZE REIS DOOR DE WERELD VAN HET EMBRYO

Een embryo
is een menselijk wezen.

Een fase,
een hoofdstuk
in de unieke biografie
van een mens.

Wij verwachten een kind:
Wie zal het worden?
Niet:
Wát zal het worden?

Wie slechts de herhaling zien
van een soort:
Hen is het geheim
niet gegeven.
Zij lezen reeds
wat nog geschreven
dient te worden

JdW

Deze site wil een visie op het voorgeboortelijk bestaan van de mens geven. Deze steunt enerzijds op de wetenschappelijke gegevens die over het menselijk embryo bekend zijn, anderzijds zal het embryo beschouwd en beschreven worden als méér dan ‘een kwestie van genen, cellen, weefsels en hormonen’.
De gangbare materialistisch georiënteerde embryologie beschrijft het embryo meestal meer in laatstgenoemde termen en vaak worden op basis van die visie in het debat over wat wel en niet geoorloofd is om met embryo’s te doen (denk aan klonen e.d.), ethische en morele standpunten ingenomen.
De visie die hier gebracht wordt, probeert enig tegengas te geven aan de overheersende meestal eenzijdig natuurwetenschappelijke visie op het menselijk bestaan in het algemeen en op ons embryonale bestaan in het bijzonder.

Er is een andere zienswijze mogelijk waarin het embryo weer (mede)mens wordt en die zicht kan geven op onvermoede dimensies van geest en schepping, evolutie en ontwikkeling. Het enige dat nodig is, is een andere bril.
Uitgangspunt van de auteur hierbij is dat voor de toekomst de mens(heid) misschien niet zozeer nieuwe vergezichten (bijvoorbeeld op de enorme dimensies van ons genoom en DNA) nodig heeft, maar ‘nieuwe ogen’, een andere kijk op mens en wereld waarin spiritualiteit en wetenschap elkaar vinden.
Deze site plaatst het embryo in een nieuw en ander daglicht! Zet misschien verhoudingen en zaken op z’n kop!

Ik hoop dat deze site je blik verruimt!

Jaap van der Wal

Dr. J.C. van der wal. arts, anatoom-embryoloog en fenomenoloog

Wijn wordt dronken met (door) ons,
niet andersom.
Het lichaam ontwikkelt zich uit ons,
niet wij uit het lichaam.
Wij zijn als bijen,
en het lichaam als een honingraat.
Wij schiepen ons lichaam,
cel voor cel schiepen wij het.

RUMI (1207 – 1273)