Interviews

Hier enkele van de interviews die van Jaap zijn afgenomen. De meeste documenten zijn schriftelijke weergaven van interviews. De toevoeging VA geeft aan dat het om een filmpje gaat. (AA over Embryosofie, FA over fasciazaken)

 
Sommige interviews zijn in het Italiaans, Frans of Spaans, maar dan meestal ondertiteld of vertaald.