Cursusinhoud. Een reis door het embryo

Een cursus in beeld en verhaal die antwoord zoekt op de ‘échte’ vragen over ons voorgeboortelijke en embryonale bestaan.

Jaap van der Wal
anatoom-embryoloog

Meer informatie over de cursusdata vindt U onder de knop cursuskalender.

Voor een sjabloon van een cursus Embryo in Beweging ga naar sjabloon

Waarom een cursus over het embryo?

In de laatste decennia zijn door de wetenschap allerlei nieuwe feiten aan het licht gebracht over ons voorgeboortelijk bestaan. Ook zijn er technieken ontwikkeld, waarmee het menselijk embryo steeds meer ‘gemaakt’ kan worden (zoals IVF, genetische manipulatie en klonen). Dat roept steeds weer opnieuw (ethische) vragen op over wat er nu wel of niet kan of mag. Voor veel mensen is het embryo ondanks al die kennis en kunde toch een ‘ver-van-mijn-bed’ verhaal. Er bestaat nog veel onkunde over wat een menselijk embryo nu eigenlijk is, hoe het er uitziet, hoe het bestaat, enzovoort. Vanuit de reguliere biologie en geneeskunde wordt het menselijk embryo meestal op een zeer bepaalde manier belicht, namelijk sterk gekleurd door het overheersende mensbeeld in de wetenschap. Het embryo wordt daarbij gereduceerd tot een gebeuren van cellen, weefsels en genen. Dan is er geen plaats meer voor verwondering en voor vragen over de diepere betekenis van deze fase van mens-zijn. Terwijl het embryo voor de goede verstaander zeer veel te vertellen heeft over de ‘ware’ zin van ons menszijn. De organisatoren van de cursus Embryo in beweging willen – in aanvulling op de gangbare medisch-biologische benadering – voorlichting geven over het menselijk embryo vanuit een optiek, die ruimte laat voor geestelijke aspecten van het mens-zijn.

Waarover gaat de cursus?

Vanuit de grote thema’s van geboorte en sterven, conceptie en ‘begin van leven’ wordt de embryonale ontwikkeling in de eerste weken via beeld en verhaal gevolgd. Het menselijk embryo wordt benaderd als wordend mensenwezen, dat van meet af aan in groei en metamorfose menselijk gedrag vertoont. De (wetenschappelijke) methode die hierbij gevolgd wordt, is de fenomenologie. Bij deze benadering gaat het er meer om zich in te voelen in het embryo, dan om er afstandelijk naar te kijken en over te denken. Het wonder méébeleven zogezegd, met het hart, maar zonder het hoofd te verliezen! Het moet wel gebeuren aan de hand van feiten. Gezocht wordt naar zin en betekenis van de gebarentaal die uit de groei- en ontwikkelingsbewegingen van het embryo spreekt. Wat DOEN we eigenlijk als we embryo zijn?

Welke vragen komen o.a. aan bod?

  • Waar komen we vandaan?
  • Wat gebeurt er wezenlijk bij een menselijke bevruchting?
  • Hoe zit het met geest en lichaam bij conceptie en bij een embryo?
  • Wat hebben geboren worden en sterven met elkaar te maken?
  • Wat dóet een mens eigenlijk als hij embryo is?
  • Heeft een embryo menselijke waardigheid?
  • Is de idee van incarnatie te rijmen met biologische feiten?
  • Wat heeft het embryo te vertellen over de evolutie van de mens?
  • Is de visie van de mens als een toevalsproduct van evolutie wel houdbaar?
  • Wat doen we bij abortus, bij IVF en genetische manipulatie?

Voor wie is de cursus bedoeld?

Er wordt niet uitgegaan van voorkennis op het gebied van de embryologie. De cursusgever heeft al meer dan twintig jaar ervaring met dit werk en kan de soms moelijke materie helder en beeldend uitleggen. De cursus richt zich tot iedereen die zich een oordeel wil vormen over de betekenis van deze ‘verborgen’ fase van menselijk bestaan. Hij is bedoeld voor de algemeen geïnteresseerde ‘leek’, maar ook voor mensen die vanuit hun beroepsveld (medici, paramedici, verloskundigen, biologen of leraren) met het embryo te maken (kunnen) hebben. Het ‘niveau’ van de cursus kan worden aangepast aan de achtergrond van de deelnemers of voor bepaalde doelgroepen passend worden gemaakt. De cursus is in het verleden behalve aan geïnteresseerde leken gegeven aan o.a. opleidingen voor zwangerschaps-begeleiding, aan verloskundigen, haptonomen, meridiaantherapeuten, kunstzinnig therapeuten, artsen, leraren, enzovoort.

Door wie wordt de cursus gegeven?

Jaap van der Wal (*1947) is arts en heeft zich wetenschappelijk verdiept in zowel de embryologie van de mens als in het menselijk bewegen (hij is gepromoveerd op een onderzoek naar bewegingszintuigen). In publicaties en via voordrachten probeert hij een brug te slaan tussen natuurwetenschap en een meer spiritueel georiënteerde kijk op mens en wereld en volgt daarbij de fenomenologische benadering volgens Goethe, de ‘wetenschap van het hart’. Hij is er vertrouwd mee les te geven aan allerlei soorten toehoorders: van leken tot medici, van wetenschappelijk geïnteresseerden tot hen die meer een esoterische levensbeschouwing hebben. (Zie ook onder de knop Jaap)

Waaruit bestaat de cursus?

De duur van een volledige cursus Embryo in Beweging is in principe zes of acht dagdelen. Voorkeur heeft een cursus van drie dagen. Vier dagen kan echter ook. Ook verkorte varianten zijn mogelijk zoals vrijdagavond + zaterdag (inclusief avond) met een deel van de zondag of tweeënhalve dag, bijvoorbeeld donderdagavond, vrijdag en zaterdag. Varianten hiervan zijn echter mogelijk.

De cursus bestaat uit voordrachten, verhalen, beschouwingen en gesprek afgewisseld met korte sessies waarbij de cursisten zelf ‘in beweging komen’. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met waarnemingsoefeningen, via vormtekenen, schilderen of boetseren of via ‘lichaamswerk’ *.

Het maximum aantal deelnemers bedraagt ongeveer 25.

* Door de cursusgever zelf of onder begeleiding van een docent(e) lichaamsexpressie, van een euritmist(e), van een kunstzinnig therapeut(e) of anderszins.

Hoe kunt u deelnemen? Wat kost het?

U kunt zich vrijblijvend opgeven voor een (reeds geplande) cursus. Zie onder: elektronisch inschrijf- en inlichtingenformulier. De kosten van deelname liggen in de buurt van € 150,- tot € 400,-. Dat is afhankelijk van de duur van de cursus (een drie- of vierdaagse cursus of een weekeindcursus), van de aard van de lokatie, van het beleid van de organiserende instelling en dergelijke (bijvoorbeeld in- of exclusief maatlijden en/of verzorging). Het bedrag is meestal inclusief enig cursusmateriaal (o.a. readers), koffie en thee, maar meestal exclusief reis- en verblijfkosten.

Wilt u voor een bepaalde doelgroep een cursus organiseren in Nederland of België, dan moet u rekening houden met een honorarium voor de cursusgever(s) plus reis- en verblijfkosten, dient u een geschikte cursusruimte te regelen en uit te gaan van een maximum aantal van 25 deelnemers. De vorm en planning van de cursus is aan te passen. Naast het inschrijfgeld dat u dan berekent voor de deelnemers (op basis van kosten van lokatie, honorarium e.d.) dient u de deelnemers bijkomende kosten voor cursusmateriaal in rekening te brengen (ongeveer € 10,-).

Meer informatie over de cursusdata vindt U onder de knop cursuskalender.

Wilt u meer weten  over de cursus of u aanmelden? Klik dan op het tabblad Contact bovenaan.

Sfeer proeven?

Griekenland, september 2015