AA VIDEO Lemniscaat-oefening Walpole USA 2026 – EN

 

Een video over Lemniscaat van sympathie en antipathie. Over lichaamsdimensies.

In de tuin bij het Anatomy Trains Institute van Tom Myers in Walpole, Maine, USA doe ik met de deelnemers aan de cursus Embryo in Motion – Anatomy in Motion in juli 2016 een zogenaamde lemniscaat-oefening. Doel is om de deelnemers iets te laten ervaren van de kwaliteit van de lichaamsdimensies in de zin van antipathie en sympathie.