LW YOUTUBE Baby talk. Waar liefde woont.

 

Jaap is vele jaren bestuurslid gweest van de Stichting Kinderleven.

Deze stichting is opgezet om het werk van kinderpsychologe en hechtingstherapeute Paulien Kuipers te ondersteunen, mogelijk te maken en uit te dragen. Het is een kennis- en behandelcentrum over hechting, de relatievorming tussen ouders en kind van conceptie tot de vroege jeugd. Pauliens benadering is heel fenomenologisch en gaat over de taal tussen met name moeder en kind. Taal die verstoord kan raken door allerlei oorzaken en waarin je ouders en kind op weg kunt helpen zodat het tussen hen weer gaat stromen. Er is zoveel dat in onze moderne samenleving hechting van kinderen blokkeert en bemoeilijkt, Er is zeer belangrijk preventief werk te verrichten op dit punt.

En kijk ook naar dit geweldige filmpje van de dialoog tussen een moeder en haar heel jonge kind. Zie hoe serieus zij dit zogenaamd onmondige kind neemt en hoe alert en open en blij dit kindje op zijn/haar moeder reageert. Een feest van liefdevol elkaar erkennen en aan elkaar hechten. Een baby (Engels: infant) is niet onmondig! Het spreekt een taal. Als moeder en therapeut moet je die leren verstaan en verstaanbaar maken.

Zie Baby talk on You tube Een voorbeeld