FA HOOFDSTUK Fascia, Structuur of Weefwerk? 2022

Fascia, Fabric, Fabrica – Wat fascia ‘echt’ is of zou kunnen zijn

Hieronder vind je een bewerking van de voorloper van een hoofdstuk dat ik schreef in het boek Fascia, Function and Medical Application van David Lesondak en Angeli Maun Akey, uitgegeven door CRC press, 2021. In mijn onderzoek naar de organisatie van het substraat van proprioceptie bleek de traditionele benadering van de medische anatomie om het menselijk lichaam te beschrijven en te analyseren als een ruimtelijke constructie van discrete elementen niet geschikt om de functionele organisatie van dat substraat te kunnen waarderen. Er was behoefte aan een transanatomische architectonische kijk op de organisatie van de bindweefsels in het lichaam. Toen ik bekend werd met fascia onderzoek, herkende ik de ‘fascia’ als de complementaire dimensie in het zogenaamde Houding en Bewegings Apparaat als de matrix waarin de andere componenten van dat apparaat waren ingebed, op deze manier de noodzakelijke architecturale context leverend voor het geleiden van krachten en het mogelijk maken van beweging. Toen ik bovendien kennismaakte met modellen en concepten als biotensegrity, begon ik de ‘fascia’ te herkennen en te waarderen als de manifestatie van de dimensie van mesenchym (en dus ‘mesoderm’) als het matrixweefsel dat niets meer en niets minder vertegenwoordigt dan de dimensie van ons innerlijk, het ‘weefsel’ van het lichaam. Toen David Lesondak, die een groot voorstander is van mijn concepten en bevindingen, me uitnodigde om mijn visie op fascia samen te vatten in zijn nieuwe boek (zie hierboven), was ik zeer vereerd en blij om dat te doen. Dit artikel verwoordt mijn uiteindelijke visie op fascia als de dimensie van onze innerlijkheid.

Open de onderstaande link om meer te lezen.