FA ARTIKEL Kontinuität und Konnektivität – Die architektur der Faszie – 2011 DE

  

Hoofdstuk Kontinuität und Konnektivität – die Architektur des Bindegewebes als Ergänzung der Anatomie der Faszien von Jaap van der Wal (Übersetzung: Christl Kiener) im Buch Leitfaden in der Osteopathie von Torsten Liem et al.

Over dit hoofdstuk zegt Torsten Liem de redacteur:

Hoofdstuk 25.1 is een belangrijke bijdrage aan de anatomie en werking van fasciën. Nieuw in de benadering is het gefundeerde verzoek om de beschrijving van de anatomie of de dissectie van anatomische preparaten aan te passen aan de continuïteit van de weefsels. Met de elleboog als voorbeeld wordt erop gewezen dat tot nu toe vaak ligamentstructuren werden benoemd die eigenlijk geen eigen weefselvorm vertegenwoordigen, maar slechts voortzettingen zijn van andere weefsels – vaak van fasciale tracten.

Open onderstaande link voor meer informatie.