FA ARTIKEL Bestaat er zoiets als een bindweefselapparaat? 2009 EN

De architectuur van het collagene bindweefsel in het bewegingsapparaat – een vaak over het hoofd geziene functionele parameter voor de proprioceptie in het bewegingsapparaat.

Abstract
Dit artikel is gepubliceerd als aanvulling op een lezing op het Tweede Internationale Fascia Research Congres, Amsterdam, Nederland, 27-30 oktober 2009 met als titel The Architecture of Connective Tissue as a Functional Substrate for Proprioception in the Locomotor System. Het bestaat deels uit een gedeeltelijke herschrijving van het proefschrift van de auteur aan de Universiteit Maastricht in 1988 met als titel The Organization of the Substrate of Proprioception in the Elbow Region of the Rat. Het artikel belicht het principe dat de ruimtelijke architectuur van de mechanoreceptoren in een bepaalde regio van het bewegingsapparaat functioneel is voor het proces van proprioceptie.

Open de onderstaande link om meer te lezen