AA ARTIKEL The Embryo's Eloquent Form – 2013 EN

   

The Embryo’s Eloquent Form by Stephen Talbott. Published as a co-article to Wal, Jaap van der, MD PhD, 2013, The Embryo in us – A phenomenological Search for Soul and Consciousness in the prenatal Body in the Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health JOPPPH, Volume 27, Issue 3, April 2013.

Abstract

Embryologie kan kwalitatief worden onderzocht door het “lezen” van de expressieve gebaren van de ontwikkeling van de menselijke eicel en sperma, hun toenadering tot elkaar in het “preconceptionele aantrekkingscomplex”, hun vereniging bij de conceptie en de daaropvolgende ontwikkeling van het embryo. Deze gebaren vertellen een opmerkelijk en consistent verhaal. Veel van dit verhaal heeft te maken met het spel van complementaire tegenstellingen, en met het “gesprek” dat eerst tussen de gameten en vervolgens tussen het embryo en de moeder plaatsvindt. Wij herkennen complementaire, of polaire, tegenstellingen in het contrast tussen man en vrouw, tussen centrum en periferie (het “eigenlijke embryo” enerzijds en de foetale vliezen en placenta anderzijds), en tussen zelf en ander. Maar in alle gevallen is het spel van tegenstellingen een spanning binnen de eenheid. Bovendien gaat het hier niet om gebaren in de gebruikelijke zin, waarbij we bijvoorbeeld spreken over het gebruik van onze ledematen. Het zijn veeleer groeigebaren, de expressieve bewegingen waarmee ledematen en organen ontstaan.

Meer lezen? Open onderstaande link.