COLUMN – Walnootjes – Columns over embryo actueel – NL

Walnootjes – Columns over actualiteit betreffende embryo

Herstart Juli 2020. Naar de pagina WALNOOTJES

In deze rubriek wil ik proberen aan te knopen bij de actualiteit. Want wie een oog heeft voor het embryo, komt het in de krant, op TV, in het onderwijs erg vaak tegen. Meer dan eens stel ik dan vragen bij het beeld van het embryo dat daar dan tevoorschijn komt. Mijn werk met voordrachten, met publicaties en met deze website staat in het teken van het proberen iedere keer weer het ‘ware’ embryo aan de mensen te laten zien. In alle bescheidenheid natuurlijk, want het ‘ware embryo’ denk ik ook niet in pacht te hebben. Wel wil ik daar waar nodig en mogelijk voetnoten en kanttekeningen plaatsen wanneer in de media en in de harten en hoofden van mensen een beeld van het embryo blijkt te bestaan dat op z’n minst ter discussie gesteld of bevraagd kan worden  als zijnde een beperkt beeld.

Deze “columns” moeten de plek zijn waar ik zo nu en dan, als de actualiteit mij daar aanleiding toe geeft, wat gedachten en invallen over het embryo te berde hoop te brengen. Ik sta open voor commentaar en kritiek. Via CONTACT weet  de lezer mij te vinden. Graag.

De titel ‘Walnootjes’ ontleen ik aan de tekening van Leonardo Da Vinci (zie elders op de site) waarin hij een menselijk embryo in een opengeklapte baarmoeder tekent, zodat het er net als een walnoot uitziet. Ook bij het openen van een walnoot kun je  iedere keer weer die verrassing opdoen dat daar in die harde bolster die ‘hersenvormige’ vrucht zit. De term slaat ook op het ‘kraken van noten’ in figuurlijke zin. Ten derde herken ik mijn naam in deze walnoot, zoals ik ook mijn plek in de virtuele wereld heb vastgelegd onder de naam ‘walembryo’.