AA ARTIKEL Polarities and Projective Geometry – 2009 EN

Polarities and Projective Geometry 2009. By Ferdie Amons In:  Guus van der Bie and Machteld Huber (eds), Foundations of Anthroposophical Medicine, Chapter 5, Floris Books, 2003, ISBN 0-86315-417-4.

Inleiding

ln het vorige hoofdstuk werd de figuur van de lemniscaat verschillende keren gebruikt om de lezer te helpen zich voor te stellen en te ervaren hoe polariteiten binnenstebuiten gekeerd kunnen worden. Ook werden tekenoefeningen gegeven om het proces van doordenken van de ene polariteit naar de andere te verduidelijken. Hoofdstuk 4 besprak de polariteit tussen wat de antroposofie de geestelijke wereld en de materiële wereld noemt. De antroposofie ziet deze gebieden als elkaar aanvullend en toch een eenheid vormend. In dit hoofdstuk wordt getracht de lezer de realiteit van deze polariteit – en wederzijdse afhankelijkheid – te laten ervaren aan de hand van geometrische beschrijvingen en voorstellingen. Dit lijkt misschien een nogal theoretisch streven, ver gezocht en verwijderd van de dagelijkse realiteit. Toch zijn deze wiskundige voorstellingen een hulp om toegang te krijgen tot dit moeilijk te doordringen rijk. Daarom moet dit worden beschouwd als oefenmateriaal.
De benadering van dit hoofdstuk wil duidelijk maken dat het antroposofische concept van een ‘geestelijke wereld’ niet berust op vrije associaties van de verbeelding, noch op onduidelijke verwikkelingen over ‘energiewolken’ en dergelijke. Wij hebben het vermogen om een andere ruimtelijke wereld te leren kennen dan de materiële wereld met haar kenmerkende meetbare grootheden. Dit vermogen berust op wiskundig denken, dat wij allemaal tot op zekere hoogte kunnen gebruiken. We kunnen een eerste glimp opvangen van de bovenzintuiglijke wereld wanneer we dit proberen te doen met het soort helderheid dat alleen door wiskundig denken wordt verleend. De wiskunde is de enige exacte wetenschap die volkomen helder is, omdat zij volledig losstaat van de zintuigen (zij is abstract) en in principe geen fouten kan maken.* Door de innerlijke kracht van de activiteit van het denken kunnen wij dus de inherente grenzen van de zintuiglijke wereld overstijgen.
In de antroposofie wordt het levensniveau, dat direct naast de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid ligt, de ‘etherische’ wereld genoemd. Hoewel zij onzichtbaar is, kan zij als idee worden begrepen. De voorbeelden die in dit hoofdstuk worden behandeld, beogen het beginniveau te bereiken van een eerste ervaring van deze etherische wereld, zoals die zich verhoudt tot de fysiek-materiële werkelijkheid.

Meer lezen? Open de onderstaande link.