AA Gedichten en spreuken

  

RUMI (1207 – 1273)

The enlightened Heart, ed. by Stephen Mitchell
 
RUMI 1
Wanneer druiven
worden tot wijn,
verlangen ze naar ons
vermogen om uit ons dak te gaan.
Als de sterren
om de Poolster draaien
verlangen ze naar ons
vermogen zich op de hemel te oriënteren.
Wijn wordt dronken door (dankzij) ons,
niet andersom.
Het lichaam ontwikkelt zich uit ons,
niet wij uit het lichaam.
Wij zijn als bijen,
en het lichaam als een honingraat.
Wij schiepen ons lichaam,
cel voor cel schiepen wij het.
RUMI 2
Keer op keer ben ik al gegroeid, net als gras (net als een gewas).
Zeven honderd en zeventig verschijningsvormen (mallen) heb ik al ervaren.
Uit het minerale ben ik gestorven en werd plant
en uit mijn plant-zijn stierf ik en werd dier.
Ik stierf uit het dier-zijn en mens-zijn viel mij ten deel.
Dus waarom zou ik bang zijn op opnieuw te sterven?
De volgende keer zal ik sterven en vleugels groeien (ontwikkelen) en veren, net als de engelen.
Daarna zal ik opstijgen, hoger nog dan engelen.
Wat je je niet kunt voorstellen, ik zal het ooit eens zijn (worden).

 

Nog meer Rumi
 
RUMI 3
On the day I die,
when I am being carried toward the grave,
don’t weep. Don’t say, He’s gone. He’s gone.Death has nothing to do with going away.
The sun sets and the moon sets,
but they’re not gone.

Death is a coming together.
The tomb looks like a prison,
but it’s really release into union.

The human seed goes down into the ground
like a bucket into the well where Joseph is.

It grows and comes up
full of some unimagined beauty.

Your mouth closes here
and immediately opens
with a shout of joy there.

RUMI 4
 

An Evolving Course

We began as a mineral.
We emerged into plant life and into
the animal state, and then to being human.

And always we have forgotten our former states,
except in early spring,
when we dimly recall being green again.

That is how a young person turns
toward a teacher,
how a baby leans
toward the breast,
without knowing
the secret of its desire,
yet turning instinctively.

So humankind is being led along
an evolving course through this migration
of intelligences,
and though we seem
to be sleeping,
there is an inner wakefulness
that directs the dream.

It will eventually startle us back
to the truth of who we are.

RUMI 5

 

Durch Welten sind wir getrennt –
Ich die Farbe des Sterbens,
Du die Farbe des Geborenwerdens.
Wenn wir nicht ineinander atmen,
kann kein Garten entstehen.

 

 

RUDOLF STEINER, grondlegger van de Antroposofie 1861 – 1925
Avondspreuk

Van mijn hoofd tot aan mijn voeten
ben ik het beeld van God.
Van mijn hart tot in mijn handen
voel ik de adem van God.
Als ik spreek met mijn mond
volg ik de wil van God.
Als ik God zie,
in vader en in moeder
in alle lieve mensen
in dier en bloem
in plant en steen,
dan voel ik geen vrees
maar liefde
voor alles om mij heen.
Rudolf Steiner

Ochtendspreuk

Zon, je schijnt lichtend boven mijn hoofd;
sterren, jullie stralen boven veld en stad;
dieren, je rept en beweegt je over onze moeder aarde;
planten, je leeft door aarde- en zonnekracht;
stenen, je geeft vastheid aan dier en plant,
en ook aan mij, de mens,
in wie de macht van God
leeft in hoofd en hart,
die met de kracht van God
door de wereld gaat.

Rudolf Steiner

 

Zoek je de wereld,
Onderzoek dan je hartenleven.
Wil je de ziek kennen,
Zoek dan in de wereld in alle richtingen.
Wil je de wereld kennen,
Kijk dan in je eigen innerlijk.
Wil je jezelf doorzien,
Kijk dan in de wereld.
Rudolf Steiner

ECCE HOMO

 

In het hart daar weeft het voelen,
In het hoofd daar straalt het denken,
In  de leden werkt het willen.Wevend stralen,
Werkend weven,
Stralend werken:

Dát is de mens.

In dem Herzen webet Fühlen,
In dem Haupte leuchtet Denken,
In den Gliedern kraftet Wollen.Webendes Leuchten,
Kraftendes Weben,
Leuchtendes Kraften:

Das ist der Mensch

 

Aus: Wahrspruchworte von Rudolf Steiner

STEPHEN HARROD BUHNER
Over het ‘zaad van de mens’
‘Semen’ is Latin
for a dormant, fertilized,
plant ovum–
a seed.
Men’s ejaculate is chemically more akin
to plant pollen,
See,
it is really
more accurate
to call it
mammal pollen.
To call it
semen
is to thrust an insanity
deep inside our culture:
that men plow women
and plant their seed
when, in fact,
what they are doing
is pollinating
flowers.
Now.
Doesn’t that change everything between us?

 

Stephen Harrod Buhner ( from “The Secret Teachings of Plants: The Intelligence of the Heart in the Direct Perception of Nature

 

DIVERSEN

Adriaan Roland Holst

 

Ik, die geboren ben
Uit uwen schoot,
Voel mij verkoren en
Klaar tot uw dood.
’t Eind van mijn zwerven zal
Zijn als ik sterven zal
Weer in uw schoot.
Maar is mijn zwerven niet
Zingen naar u?
Is al mijn derven niet
Winnen van U?
’t Einde der dingen is
Eeuwig. – Mijn zingen is
Sterven in u.

 

 

De voetwassing

‘Hoe dank ik u, gij stille steen,
en neig ik nederig mij tot u:
aan u dank ik mijn planten-zijn

Ik breng u dank, gij plant en steen
en maak een buiging naar u heen:
het dieren-zijn viel mij ten deel.

Ik dank u, steen en plant en dier,
en buk mij diep voor u terneer:
door u pas kwam ik tot mij zelf.

Wij danken u, gij mensenkind,
en knielen, liefdevol en vroom:
want door uw komen zijn wij hier

Zo dankt het een het ander steeds
en alles telkens weer elkander:
het zijn omvat slechts dankbaarheid.’

Christian Morgenstern
Bewerking: L.F.C. (Leen) Mees

 

Kahlil Gibran
Over kinderen

EN EEN VROUW,
die een kindje aan haar boezem drukte, zei:
Spreek tot ons over kinderen.

En hij zei:
Je kinderen zijn je kinderen niet.
Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
Zij komen door je, maar zijn niet van je,
en hoewel zij bij je zijn, behoren ze je niet toe.

Jij mag hun geven van je liefde,
maar niet van je gedachten,
want zij hebben hun eigen gedachten.
Jij mag hun lichamen huisvesten,
maar niet hun zielen,
want hun zielen toeven in het huis van morgen,
dat je niet bezoeken kunt,
zelfs niet in je dromen.
Je mag proberen hun gelijk te worden,
maar tracht hen niet aan je gelijk te maken.
Want het leven gaat niet terug,
noch blijft het dralen bij gisteren.

Jullie bent de bogen,
waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.

De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige
en hij buigt je met zijn kracht,
opdat zijn pijlen snel en ver zullen vliegen.
Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
een vreugde voor je zijn:
want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
zo mint hij ook de boog die standvastig is.

Khalil Gibran
Arabisch dichter en filosoof (Libanon)
1883 – 1931

Nelson Mandela

Onze diepste angst is niet
dat we ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is
dat we oneindig krachtig zijn.

Het is ons Licht,
– niet onze duisternis –
dat ons het meest beangstigt.

We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant,
buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd
en geweldig zou zijn?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
(Maar waarom eigenlijk niet?) **
Je bent toch ook een kind van God? **
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede.

Er is niets verheffends aan
je kleiner voor te doen dan je bent
opdat de mensen om je heen
zich vooral niet onzeker gaan voelen.

Wij zijn geboren
om de Liefde uit te dragen
die in ons woont.
Niet slechts in enkelen van ons,
maar in ons allemaal.

Als wij ons Licht laten schijnen,
geven we de anderen onbewust toestemming
om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Nelson Mandela, Inaugurele rede, 1994
Oorspronkelijke auteur: Marianne Williamson

**
Niet in origineel?

 

Freek de Jonge

 

Wees Niet Bang

wees niet bang
je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelbewust
of aarzelend op de tast
houd je aan regels
volg je eigen zinnen
laat die hand maar los
of houd er juist een vast
wees niet bang
voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander
als je jezelf niet kent
verlies je oorsprong niet
door je te snel te binden
het leven lijkt afwisselend
maar zelfs de liefde went
wees niet bang
voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet
en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen
die je je hebt voorgenomen
het mooiste overkomt je
het minste is bedacht
wees niet bang
je bent een van de velen
en tegelijk is er
maar een als jij
dat betekent
dat je vaak zult moeten delen
en soms zult moeten roepen
laat me vrij

 

Alles is gedaan
Niets helpt
Doe niets

Overal komt narigheid van
Nergens is vrede
Wees nergens (Ga naar nergens)

Iedereen heeft haast
Iedereen is ontevreden
Niemand heeft tijd
Niemand is gelukkig
Wees niemand

Freek de Jonge
De Openbaring

 

 

Hebben en zijn

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht.

Ed. Hoornik

Alan Gore 2006 An inconvenient truth

WHAT GETS US INTO TROUBLE
IS NOT WHAT WE DO NOT KNOW.
IT IS WHAT WE KNOW FOR SURE
THAT JUST AIN’T SO.
Mark Twain

 

 

Where is the Wisdom we have lost in Knowledge?

Where is the Life we have lost in Living?
Where is the Wisdom we have lost in Knowledge?
Where is the Knowledge we have lost in Information?

T.S. Elliot
1888 – 1960 (?), Bloomsbury Group London (Virginia Woolf)
Ik voeg toe:
How lost we are when we get lost in information?

Pleidooi voor Kwaliteit

We krijgen steeds meer keuzes
uit minder kwaliteit.
Er komen meer camera’s
met steeds minder zicht.
Meer geweld is er nodig
om de natuur zijn gang te laten gaan.
De zoveelste oorlog
om de vrijheid veilig te stellen.
Buitensporig is in de mode
omdat de balans zelf
geen uitdaging meer is.
Steeds minder begrip
omdat men zelf niet begrepen wordt.
Ze kunnen niet jong genoeg beginnen
als de herinnering geen troost meer biedt.
Ze lopen steeds harder van stapel
omdat men in kwetsbaarheid
geen toekomst ziet
Alle ouderen mogen week zijn
maar wie week is
wordt niet oud.
Noem mij maar negatief.
Wie het niet ziet
zit goed fout.

Fred Delfgaauw @ 2007

The shortest letter to God

Dear God
WHY?
Herman
(Herman van Veen)
LIJMEN

 

Ik had drie beestjes.
Drie beestjes van steen.
Een vogeltje
Een veulentje
Een varkentje
Ze zijn gevallen.
Ze braken stuk.
Ik heb ze gelijmd,
’t is bijna gelukt.
Ik heb drie beestjes.
Drie beestjes van steen.
Een volentje.
Een veukentje.
Een vargeltje.

Joke van Leeuwen

(Waarschuwing aan anatomen en andere Cartesianen)