AA BOEK Notes Man as Embryo between Heavens and Earth – 2005 EN

   

Abstract

Lecture notes toegepast voor de the First International Working Conference on Anthroposophical Physiotherapy, Goetheanum, Dornach, Switzerland, 2. and 3. Mai 1997. Deze lectures notes zijn herziene edities van de Engelse abstracts in:: Bausteine einer anthroposophischen Physiotherapie 1, Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt by Jaap van der Wal, Michale Glöckler u.a., uitgegeven door de Medizinische Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft am Goetheanum, CH-4143 Dornach, 1999. Vierde herziene editie, 2016.

Read more? Open the link below.