LW WEBSITE La vida intrauterina

  

De website is in het Spaans maar veel artikelen worden gerefereerd in het Engels. Ook besteedt zij veel aandacht aan publicaties en uitspraken van Jaap van der Wal
Voor de website klik hier:  La vida Intrauterina