AA ARTIKEL Klein blijven in een grote wereld – 2010 NL

 

Klein blijven in een grote wereld – 2010. Essay van Jaap van der Wal over het mensenwezen.

Voorwoord

Er zijn culturen geweest, waar men de periode van zwangerschap tot het eerste
levensjaar rekende. Een intuïtief op waarde schatten van dit voorgeboortelijk bestaan als wezenlijk deel van ons aardse bestaan? In onze cultuur ‘rekenen’ we een mens pas ‘mee’ als hij/zij geboren is. Betekent dat ook dat we aan een ongeboren mens (nog) geen bestaansrecht geven?
ledere geboorte opnieuw heeft onmiskenbaar vele elementen van een begin, een nieuw worden. Een mens komt binnen in de wereld die hem verwachtte en waar (hopelijk) ruimte wordt gemaakt zichzelf te worden. Maar in strikte zin is dit gesteld zoals de toeschouwers, de omstanders dat zien; kunnen zien. Maar hoe geheel anders wordt deze gebeurtenis belicht als we aan de andere kant gaan staan. Waar komt het pasgeboren kind vandaan? Hoe was de wereld waarin het leefde, vóór de geboorte? Hoe zag het menselijk functioneren, het menszijn er toen uit? Kennis van en inzicht in de voorgeboortelijke ontwikkeling van de mens kan inzicht geven welk een dramatische overgang de geboorte eigenlijk is, maar kan ook beter doen verstaan tegen welke achtergrond de eerste maanden van het leven van een zuigeling gezien dienen te worden. Simpelweg: een besef van hoe het was om foetus, om embryo te zijn.

Meer lezen? Open onderstaande link.