LW WEBSITE Katherine Ukleja

 

Katherien Ukleja DO RCST geeft ook seminars over het embryo met een eigene visie op het prenatale bestaan, Wij zijn een soort zielsverwanten. Wat Katherine op mij voor heeft, is dat zij bekend is met het mensbeeld vanwaaruit de CranioSacrale Therapie werkt, ze geeft ook veel meer onderwijs in specifieke orgaan-embryologie en zij is een behandelend practicus. Zij past het embryo als het ware toe in de praktijk van de CS. Al vele jaren geleden nam zij deel aan een van mijn allereerste cursussen in Londen en sindsdien kruisen onze wegen zich regelmatig.

Luister naar Katherine als ze het op haar site in haar eigen woorden zegt: “I have been teaching craniosacral therapy for more than 20 years. I use my background in visual and performance arts to make my teaching lively and immediate. Props play a major part; anything from balloons, apples to a washing-up bowl can be useful to illustrate a particular function. I also like modeling in clay, especially when teaching embryology. You can literally see the embryonic form morphing from stage to stage guided by biodynamic forces. There is a clear link between early human development and the motility of tissues and fluids in the fully grown body. Embrygenesis is a particular passion and my postgraduate classes frequently have a component of relevant embryology.