LW WEBSITE Jos Verhulst De Eerstgeborene

 

Jos Verhulst is de auteur van het boek Der Erstgeborene – Mensch und höhere Tiere in der Evolution, Freies Geistesleben, 1999, ISBN 3-7725-1557-6 (1999).

Dat gaat over de fascinerende retardatietheorie. Deze theorie zet de gangbare afstammingstheorie(ën) omtrent de evolutie van de mens volledig op zijn kop. Aan de hand van talloze moderne feiten uit de evolutiebiologie toont Jos, in het voetspoor van de grote Nederlandse anatoom Louis Bolk (1866-1930), aan dat de mens NIET het toevallig ‘eindproduct’ van ‘de boom des levens’ is, maar dat de mens als uniek en enig zelfbewustzijn dragend en sprekend wezen de spil is waaromheen evolutie draait. De mens is niet een soort superaap of het zoveelste gespecialiseerd dier. De mens is een wezen dat zich juist aan specialisatie onttrekt en zich als een soort volwassen geworden embryo (foetus) terughoudt en daarmee een principieel ander wezen is dan het dier (de dieren).  In 2003 werd dit boek gevolgd door een bewerkte Engelstalige uitgave: Developmental Dynamics In Humans And Other Primates: Discovering Evolutionary Principles Through Comparative Morphology, Adonis Press, 2003, ISBN 0-932776-28-0, ISBN 0-932776-29-9/Adonis & Abbey Publishers, 2005, ISBN 0-932776-29-9.

Klik op  www.natureinstitute.org/pub/ic/ic10/evol.htm voor een Engelstalige review van zijn boek door Steve Talbott van het Nature Institute.