AA ARTIKEL Menselijke Bevruchting in een nieuw perspectief ? – 2004 EN

Human Conception in new Perspective. Edited from Human Conception. How to overcome Reproduction? in: Energy & character Vol. 33 September 2004. Later edited and published as Human Conception: How to Overcome Reproduction? , In: Michael J. Shea, PhD, 2007, Biodynamic Craniosacral Therapy, Vol. 1, North Atlantic Books, Berkeley California, USA: 137 – 154, ISBN 978-1-55643-591-1.

Abstract

De fenomenen van menselijke conceptie zoals die tijdens de laatste decennia van onderzoek aan het licht zijn gekomen, worden opnieuw gekaderd door een fenomenologische benadering (de zogenaamde dynamische morfologie). Op deze manier bekeken en beschouwd wordt aangetoond dat de menselijke conceptie geen voortplantingsdaad blijkt te zijn. In het menselijke proces van bevruchting vindt een proces van “de-biologisering” plaats dat ruimte laat voor een incarnatiedaad waarbij geestelijke energie zich zou kunnen binden aan of manifesteren door middel van fysieke (biologische) substantie. De gevolgen van deze visie met betrekking tot de definitie en kwaliteit van kunstmatige conceptie worden kort besproken.

Meer lezen? Open onderstaande link.