AA ARTIKEL De Eenheid van het Leven – 2007 NL

 

De eenheid van leven in verbondenheid met alle cellen en organen- Interview met Jaap van der Wal, door O. van Nieuwenhuijze. Het embryo volgens Jaap van der Wal. Tijdschrift Integrale Geneeskunde, 2007

Voorwoord

Elke cel in ons lichaam is deel van een éénheid. De plaats van elke cel in en lichaam is vanuit een gemeenschappelijke oorsprong van al die cellen bepaald. Verstoring in een cel houdt altijd verband met verstoring van de samenhang tussen de cellen. Die is vanuit de embryologie bepaald. Embryoloog van der Wal bestudeert de samenhangen die daarin spelen.
Die worden niet bepaald door een Black Box die als een computer het lichaam bestuurt. De samenhang van het lichaam is over miljoenen jaren ontwikkeld, en speelt zich af in de dynamische uitwisseling tussen de cellen van ons lichaam. Dit is te zien in de manier waarop het lichaam zich ontwikkelt van een ééncellig organisme, tot een ・groepje van cellen・, een eenvoudig meercellig organisme, dat op zijn beurt weer uitgroeit tot een samenspel van organen in een integraal lichaam. Door de manier waarop we via ouders en voorouders allemaal onderling zijn verbonden is er zelfs wat voor te zeggen dat elke mens een cel is in het lichaam van de mensheid. De samenhang tussen culturen van de mensheid is daarmee te vergelijken met de samenhang van organen in ons lichaam.
Als embryoloog houdt Jaap van der Wal zich bezig met de manier waarop de cellen van ons lichaam zich uit één enkele cel ・ of liever vanuit een ééncellig organisme de Zygote) – hebben ontwikkeld. Zijn website www.embryo.nl brengt dat in beeld. In zijn visie hééft de samenhang van een organisme geen oorzaak of wordt niet bepaald door iets, ze ís oorzaak. De eenheid van de levende natuur is het organisme, is het geheel, niet de onderdelen of het centrum. Het ・geheel・ is dan ook niet opgebouwd uit delen (of organen, of cellen), het geheel organiseert zich in die (onder)delen, die organen, die cellen. Het volgende artikel is een weergave van zijn visie op het menselijk embryo.

Meer lezen? Open onderstaande link.