AA BOEK Der Mensch als Embryo zwischen Himmel und Erde – 2016 DE

   

Der Mensch als Embryo zwischen Himmel und Erde – Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt. Sechs Vorträge, gehalten am 2. und 3. Mai 1997 in Dornach anläßlich der ersten internationalen Arbeitstagung der Physiotherapeuten von Dr. med. Jaap van der Wal. In 2016 aufs neu bearbeitet und als 4. Auflage publiziert.

Uit het voorwoord

Deze uitgave is de schriftelijke weergave van zes lezingen die door mij zijn gehouden tijdens de eerste internationale werkconferentie voor fysiotherapeuten in Dornach in mei 1997. De lezingen werden opgenomen op band en getranscribeerd door mevrouw Margarethe Voegele. De aldus ontstane tekst werd door mij bewerkt en aangepast aan een kleine selectie foto’s. In wezen zijn de lezingen echter ongewijzigd gelaten, zodat het karakter van het gesproken woord duidelijk herkenbaar blijft. Wat de woorden “onhoorbaar” begeleidde, aanvulde en tot leven bracht, kan door deze tekst echter slechts in zeer beperkte mate worden weergegeven. Helaas was het niet mogelijk om alle foto’s en dia’s te publiceren die bij de lezingen zijn gebruikt. De grote selectie foto’s gaf mij de mogelijkheid om veel zaken visueel en zonder woorden uit te leggen en begrijpelijk te maken.

Eerste samenvatting

In deze (werk)conferentie zijn de ochtendlezingen bedoeld voor de zogenaamde theoretische aspecten van het werkthema, terwijl de middagen zijn gereserveerd voor praktisch werk in de verschillende workshops, om onderling werkbenaderingen en technieken, maar ook ideeën en ervaringen uit te wisselen. Ik ben ervan overtuigd dat in theorieën, concepten en modellen en dus ook in de praktijk, vaak stilzwijgend of vaker nog duidelijk uitgedrukt, het mens- en natuurbeeld zit dat mensen in zich dragen. Wat u ook doet als therapeut, behandelaar, u baseert uw werk of benadering op het beeld dat u van de mens en de natuur heeft gevormd. Uw praktijk wordt dus bepaald door hoe u over de dingen denkt. Als we alleen naar de praktische toepassingen kijken, bijvoorbeeld die welke uit de antroposofie zijn voortgekomen, lopen we alleen het risico een alternatieve praktijk te ontwikkelen zonder de bijbehorende en noodzakelijke verandering van denken. De ‘missie’, roeping of mandaat om nieuwe ideeën over mens en natuur te ontwikkelen is net zo belangrijk als het naar voren brengen van nieuwe praktijkmethoden en -wijzen op het gebied van fysiotherapie. In mijn werk over genetica, zoals in genetisch onderzoek, ontdekte ik dat de toekomst van onze maatschappij veel meer bepaald wordt door onze ideeën, onze gedachten, dan door ons praktisch handelen. Daarom: een goede theorie is nog altijd de beste praktijk. Denk niet dat deze lezingen ver afstaan van enige realiteit van praktische activiteit in uw praktijk. Het veranderen van de geest, d.w.z. hoe de dingen worden gedacht en gevoeld, is ook belangrijk. Dit is de oude profetie van Johannes de Doper: “Metanoeite” (Verander uw gedachten en denken). (……..)

Open onderstaande link om meer te lezen.