COLUMN – Macro and Micro? Something in between? – NL

 

Macrocosmos and Microcosmos? Is there something in between?

The Volkskrant June 15, 2020
Estimate: the Milky Way is home to 35 intelligent alien civilizations (June 15, 2020)

Ons thuis-sterrenstelsel telt, naast ons, nog 35 technologisch geavanceerde beschavingen. Dat is de uitkomst van een schatspelletje van galactische proporties waarover astronomen schrijven in het huidige nummer van het vakblad The Astrophysical Journal.
35 klinkt misschien niet als veel, gegeven de grofweg 300 miljard sterren met planeten in de Melkweg, maar vergis je niet. Het gaat hier niet om planeten die zomaar wat kosmische korstmossen of astronomische amoeben bevatten, maar om een telling van verre werelden waarop complexe, intelligente beschavingen floreren. Beschavingen die – net als wij – kunnen communiceren met radiosignalen.
De astronomen komen tot die uitkomst door te schatten hoeveel planeten die op de aarde lijken door ons sterrenstelsel dobberen. Die planeten moeten dat bovendien doen rond sterren die wel wat weg hebben van de zon.De onderzoekers gaan er verder vanuit dat op elke planeet waarop leven kán ontstaan ook daadwerkelijk intelligent leven zál ontstaan. Of dat terecht is, weet niemand. Ook zij zelf niet. Biologen snappen namelijk nog altijd niet precies hoe – en hoe gemakkelijk – leven ontstaat.  De onderzoekers nemen daarnaast aan dat het altijd tussen de 4,5 en 5,5 miljard jaar duurt totdat dergelijk leven verschijnt, opnieuw gebaseerd op het enige succesverhaal dat we kennen: wijzelf.

Dit lijkt mij toch een voorbeeld van hooggeleerde hyperwetenschappelijke zwakzinnigheid.
Hoe kan je nu kansberekening en statistiek toepassen op iets wat zo goed als zeker op deze planeet maar éénmaal heeft plaats gevonden? We weten niet eens of leven is ontstaan maar moeten in ieder geval aannemen dat het maar één keer gebeurd kan zijn, want anders waren er wel meer vormen van erfelijkheid en bio-informatie ontwikkeld. En bovendien is de ontwikkeling of evolutie van zogenaamd primitief leven naar de mens en van daaruit naar menselijke beschaving echt geen lineaire, causaal bepaald pad.
Het is zelf essentieel onmogelijk dat de evolutie zich volgens bepaald lineair patroon zou hebben afgespeeld. Dus evolutie zal zich, mocht hij zich ‘ergens anders’ ook afspelen (afgespeeld hebben) nooit langs dezelfde paden ontvouwen. En het essentiële bestanddeel van de evolutietheorie is nu eenmaal dat het allemaal toeval is en dat er meer zijwegen dan hoofdwegen zijn geweest. Is er op die 35 ander planeten ook een supermeteoor op het juiste moment neergekomen die de dinosauriërs heeft uitgeroeid ten voordele van de zoogdieren? Als je dus aanneemt dat er zich op mogelijk 35 plaatsen in dit immense heelal een soortgelijke evolutie heeft afgespeeld als vermoedelijk hier op aarde, dan ontken je en ontkracht je per definitie de principes van de darwinistische evolutietheorie.
Schoenmaker hou je bij je leest. Bestudeer nu maar sterren en melkwegen maar laat statistiek en evolutie aan andere deskundigen over.

Gelukkig, we zijn niet alleen! Dit is dan het schamele resultaat van een zoektocht die enkele decennia geleden werd ingezet op zoek naar ja, ja ‘buitenaardse beschavingen’. Exoplaneten heet dat.