Header 2016 Jaap 1

Interviews

Hier enkele van de interviews die van Jaap zijn afgenomen. De meeste documenten zijn schriftelijke weergaven van interviews. De toevoeging VA geeft aan dat het om een filmpje gaat. (AA over Embryosofie, FA over fasciazaken)