header embryo-ontwikkeling

AA Menselijke bevruchting in nieuw perspectief - 2002 NL

Menselijke bevruchting in nieuw perspectief 2002 - Een dynamisch morfologische studie van de menselijke conceptie, 2002. Bewerking van Human Conception: How to overcome Reproduction - a phenomenological approach of human fertilization, Energy & character Vol. 33 September 2004.

Samenvatting (abstract)
De fenomenen van de menselijke bevruchting zoals die de laatste decennia bekend geworden zijn, worden op fenomenologische wijze (dynamische morfologie) gerecapituleerd. Aangetoond wordt dat op deze wijze beschouwd de menselijke bevruchting geen acte van reproductie of voortplanting is. In het menselijk bevruchtingsproces is sprake van een “de-biologisatie” die ruimte laat (maakt) voor een incarnatieproces, waarbij geestelijke substantie zich aan fysieke (biologische) substantie binden c.q.manifesteren kan. De consequenties van deze beschouwingswijze ten aanzien van het definiëren van de kwaliteit van kunstmatige bevruchting worden summier besproken.
Meer lezen? Open onderstaande link.

Menselijke bevruchting in nieuw perspectief 2002 NL artikel.pdf
AA Menselijke bevruchting in nieuw perspectief - 2002 NL
Deel dit bericht: