header sensibele chaos

aanmelden

In de regel dient men zich voor een cursus aan te melden bij degene of de instantie die de cursus organiseert.

Als u naar de cursuskalender gaat, kunt u daar de betreffende cursus aanklikken.

Onder het kopje Nadere gegevens kunt u daar de website-URL of het email-adres vinden waartoe men zich kan wenden.

Er  is ook een jaaroverzicht van cursussen.