Header 2016 Jaap 1

Over Jaap van der Wal Met videos (zie onder)

Jaap (J.C.) van der Wal, arts. Geboren op 17 februari 1947 en in 1973 als arts afgestudeerd. Daarna aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Hij heeft als universitair (hoofd)docent gewerkt maar ook als wetenschappelijk onderzoeker. Sinds maart 2012 met pension maar nog steeds volop actief met zijn project Embryo in Beweging.


“In 1988 ben ik aan de universiteit van Maastricht gepromoveerd op een proefschrift over bewegingszintuigen, samenhangend met een van mijn grootste interesses en zoekvragen, namelijk de vraag Wat beweegt ons? In dit verband ben ik de laatste jaren meer en meer betroken geraakt bij onderzoek naar de functie en betekenis van de fascie in het menselijke lichaam, resulterend in een presentatie op het 2nd International Fascia Congres in Amsterdam 2010 en bijbehorende publicaties. Mijn belangrijkste interessegebied is en blijft de embryonale ontwikkeling van de mens met alles wat daarmee samenhangt, zoals evolutie en genetica en dat alles in de context van mensbeeld en wetenschapsfilosofie. Belangrijke inspiratiebronnen zijn voor mij, naast de antroposofie van Rudolf Steiner, het werk van Jan Hendrik van den Berg en andere fenomenologen. Vooral via de fenomenologische benadering van Goethe meen ik een brug te kunnen slaan tussen spiritualiteit en geesteswetenschap enerzijds en positivistische natuurwetenschap anderzijds”.

Tot 2012 part time werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Maastricht en als freelance docent bij diverse opleidingen in de hoek van de 'alternatieve' of 'complementaire' geneeskunde, o.a. yogaopleidingen, opleidingen voor kunstzinnige therapie en voor zwangerschaps-begeleiding, maar ook voor osteopathie en craniosacraal-therapie. Wereldwijd verzorgt hij cursussen Embryo in Beweging aan leken, aan professioneel geïnteresseerden als artsen, verloskundigen en andere therapeuten. Hij schrijft regelmatig artikelen over bovengenoemde thema's. Jaap van der Wal is een graag geziene spreker op vele cursussen en congressen over de hele wereld en zeker binnen de osteopathie. In zijn biografie worden bewegingswetenschappen en embryologie door de begrippen vorm en beweging verbonden. Via de fenomenologische benadering van de dynamische morfologie heeft hij een verbinding gevonden tussen wetenschap en spiritualiteit. Deze visie probeert hij via zijn netwerk Embryo in Beweging uit te dragen als ‘embryoloog op zoek naar geest’.

The Embryo in Us. Portland OR USA 2013 Gepresenteerd door Cosmoanelixis Griekenland in English EN


Jaap in actie? Almelo 2015 NL 


Of in het Engels? About the heart as a head,


In Griekenland september 2015 Cosmoanelixis in English ENInterview met Lidia Estany of La Vida IntraUterina in Barcelona 11 maart 2016 
(gepubliceerd 19 mei 2017 (In Engish, Spanish subtitles)