header koppen jaap

Nieuws over Embryo in Beweging

1 december 2017

JAAP ON TEDx 
On YouTube with Lessons from the Embryo about Growth. A must watch!

De Tekst van de TEDtalk lezen? Hier

30 mei 2017
DE website is geheel vernieuwd en uitgebreid
De PDF PowerPoint presentatie van de cursus is bijwerkt. Nieuw actievideo's onder de tag OVER JAAP. En er is een uitvoerig interview met Jaap door Lydia Estany gepubliceerd. In het Engels - SPAANS ondertiteld.

7 maart 2016
Er is een nieuwe druk verschenen van
Dynamische Morphologie und Entwicklung der Menschlichen Gestalt.
Dit boek verscheen voor het eerst in 1998 als Arbeitsergebnisse der 1. Internationalen Tagung für Physiotherapeuten in der Medizinischen Sektion am Goetheanum. Naast twee hoofdstukken van mevrouw Dr. Med. Michaela Glöckler (destijd leider van de Medizinische Sektion am Goethenaum) en van Fromuthe und Alexander Eckhart over Spirituelle Schulungsmotive für Physiotherapeuten en een becommentarieerd Tagungsprogramm, wordt het leeuwendeel van het boek gevormd door zes hoofdstukken Der Mensch als Embryo zwischen Himmeln und Erde door Jaap van der Wal MD PhD. Met uitgebreide Engels samenvattingen.
Op de kaft staat: "De gebaren van de embryonale ontwikkeling zijn met behulp van de Goetheanistische fenomenologische methode te begrijpen en te interpreteren als menselijk gedrag. In deze fases zijn bijvoorbeeld de fenomenen die de incarnatie van de mens begeleiden nog duidelijk "af te lezen". Ook kunnen de gebaren van het embryo verstaan worden als een soort echo van de mensheidsontwikkeling. Op deze manier komen menswording en mensheidswording, biografie en biologie steeds meer bij elkaar en is het mogelijk om, verdiept door de zienswijze van de antroposofie, door te dringen tot de spirituele essentie van deze mensfase"
Officele gegevens: Glöckler, Michaela | Wal, Jaap van der (Hg.), Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt - Spirituelle Schulungsmotive für Physiotherapeuten. 4. bearbeitete Auflage 2016, 2016 by Verlag am Goetheanum, CH=4143 Dornach. Alle Rechte vorbehalten. Satz: Höpcke. Hamburg. Druck und Bindung: Druckhaus Momos, Sinzheim. ISBN: 978-3-7235-1552-5.
Bekijk www.vamg.ch. of direct naar het boek Dynamische Morphologie und Entwicklung der menschlichen Gestalt

17 februari 2016
Een nieuwe website voor Embryo in Beweging met ingang van 1 maart 2016
Het plan bestond al veel langer. Al in 2013 zijn er fondsen ingezameld om tot een gehele revisie en vernieuwing van de website te komen. Met de geïnspireerde ondersteuning van mijn zoon Maarten van der Wal is via zijn bedrijf Contactum de lay-out en de opzet van de website geheel vernieuwd en gemoderniseerd. Het is de bedoeling dat de website rond 1 maarti 2016 "in de lucht gaat". Nog meer dan in het verleden het geval is geweest, wordt het met de nieuwe opzet mogelijk om alle mogelijke materiaal (artikelen, films, beeldmateriaal) beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden en deelnemers aan de cursussen Embryo in Beweging. Ook is er voorzien in de mogelijkheid dat er regelmatig nieuwsberichten vanuit het project Dynamension wereldkundig worden gemaakt.

Nieuws over Embryo in Beweging
Deel dit bericht: