Header 2016 cursus 1

Embryo in beweging - Het embryo in ons

"Het lichaam ontwikkelt zich uit ons, niet andersom. Wij schiepen ons lichaam, cel voor cel schiepen we het" (Rumi 1207-1273). Wij worden niet 'gemaakt’, wij zijn van geest EN lichaam. Meer dan een zelf-programmerend genoom of een rondwandelend brein. En wij zijn zeker GEEN super-gecompliceerde bewustzijn-producerende bio-machinerieën. Wij zijn levende wezens en elk levend wezen is meer dan een ruimtelijk lichaam, maar realiseert zich, een leven lang, een lichaam als verschijning in de tijd. Geen robot kan het. Ons bestaan begint al als embryo. Hier op deze website wordt een andere kijk geboden op ons voorgeboortelijk bestaan. Gangbare wetenschappelijke embryologie wordt verruimd tot een ‘embryosofie’: niet alleen verklaringen en oorzaken maar ook betekenis geven aan het ons (voorgeboortelijk) bestaan.  Nog twee thema's: Onze kinderen komen van niet VAN ons maar DOOR ons. En in zekere zin geldt ook: de mensheid kwam niet VAN (of: is niet product van) de evolutie maar kwam doorheen (dankzij) de evolutie tot verschijning.

Meer weten? Lees deze site of volg een cursus van Jaap van der Wal. Lees verder
Or listen to this interview Boulder 2017