Header 2016 cursus 1

Embryo in beweging - Het embryo in ons

"Het lichaam ontwikkelt zich uit ons, niet andersom. Wij schiepen ons lichaam, cel voor cel schiepen we het" (Rumi 1207-1273). Wij worden niet 'gemaakt’, wij zijn van geest EN lichaam. Meer dan een zelf-programmerend genoom of een rondwandelend brein. Hier wordt een andere kijk geboden op ons voorgeboortelijk bestaan. Gangbare wetenschappelijke embryologie wordt verruimd tot een ‘embryosofie’: niet alleen verklaringen maar ook betekenis te geven. Meer weten? Lees deze site of volg een cursus van Jaap van der Wal. Lees verder